Данъчно право и Представителство по данъчни дела

TTP е сред пазарните лидери в областта на данъчното право и процесуалното представителство по данъчни дела.

IP

Интелектуална собственост

TTP предлага широк обхват от услуги в областта на интелектуалната собственост (ИС), както и услуги в свързани с нея сфери като конкуренция, защита на потребителите и нелоялни търговски практики.

Процесуално представителство и арбитраж

Представителството по съдебни и арбитражни дела е сред основните сфери на дейността ни и една от най-силните ни практики.

Търговско право

TTP предлага услуги в областта на дружественото право още от възстановяването на този отрасъл през 1991г. Адвокатите ни предоставят пълен набор от правни услуги по всякакви дружествени въпроси, пред които са изправени клиентите ни.

Конкуренция и антитръст

TTP предлага пълен набор от правни услуги, за да отговори на предизвикателствата на клиентите си в сферата на антитръст законодателството и регулирането на търговската дейност.

money

Банки и финансови услуги

Нашият екип по банково право предоставя услуги по учредяване и лицензиране на банки, платежни институции и небанкови финансови институции, както и услуги във връзка с текущата им дейност и с изпълнение на регулаторните изисквания.

За контакти

За да си уговорите среща, моля пишете или се обадете

TTP Новини